Societate Specializata de Detectivi Particulari
- Acasa
- Despre noi
- Servicii
- Baza Legislativa
- Contact

Oferta noastra:

I. Consta in activitati specifice de investigare si consultanta de specialitate, pentru:
 • societati comerciale cu capital privat
 • unitati bancare si societati de asigurari
 • colegii si birouri de avocatura
 • diverse alte persoane juridice (fundatii, asociatii, institutii culturale, de asistenta sociala, umanitara, etc)
 • persoane fizice

Precizari:
Serviciile noastre se raporteaza prioritar la persoane juridice si persoane fizice din Romania, secundar la cele cu resedinta in spatiul comunitar.

Societatea noastra este juridic abilitata si dispune de posibilitatile operationale necesare spre a derula activitati specifice adecvate in exterior, separat ori in parteneriat cu societati similare din statele membre ale Uniunii Europene,

Toate activitatile societatii noastre sunt angajate si se deruleaza in stricta concordanta cu legislatia europeana si interna in materie.

Activitatile de consultanta si investigare pe care le derulam se refera la: regimul juridic si potentiale evaluari ale acestuia; stari de fapt, evenimente si imprejurari; actiuni si/sau inactiuni, cu privire la persoane (juridice si fizice), bunuri (mobile si imobile), creante, debite, credite, obligatii, etc, care pot induce modificari in situatia materiala, sociala, profesionala si/sau familiala a clientilor.


II. IN DETALIERI, PE COORDONATELE MENTIONATE, ACTIVITATILE NOASTRE REZIDA IN:

1) pentru SOCIETATI CU CAPITAL PRIVAT

a) consultanta in elaborarea normelor interne si programelor de protectie, sub aspect juridic, procedural si operational;
 • implementarea normelor si procedurilor anterior stabilite;
 • identificarea vulnerabilitatilor, a cauzelor si imprejurarilor favorizante scurgerilor de informatii;
 • blocarea efectiva a cailor prin care sunt devoalate elemente confidentiale si clauze contractuale, ale licitatiilor si/sau ale derularii afacerilor;
b) verificari cu privire la viitorii parteneri de afaceri, sub aspectul:
 • bonitatii, solvabilitatii si seriozitatii acestora;
 • manoperelor frauduloase, oneroase, intentiilor si actiunilor de instrainare a bunurilor, diminuarea patrimoniului si/sau neonorarea obligatiilor asumate, inainte sau cand ajung in stare de faliment.
c) protectia proiectelor de investitii, a lucrarilor de specialitate cu elemente de noutate, si inovatiilor, pana la stadiul omologarii, brevetarii si recunoastrerea dreptului de autor, respectiv, de inovator;

d) identificarea persoanelor ori grupurilor de interese care intiaza, pregatesc si deruleaza actiuni ce prejudiciaza interesele si activitatile societatilor comerciale;

e) obtinerea datelor si eventual documentelor, ce atesta oportunitatea incheierii/preluarii unor contracte favorabile;

f) verificari relative la potentialii angajati sau personalul societatilor, pe aspecte privind:
 • conduita si moralitatea publica a persoanleor angajate
 • pregatirea si experienta profesionala adecvate;
 • garantia eficientei acestora;
 • elemente caracteriale ce pot conta in aprecierea seriozitatii, corectitudinii si loialitatii, a respectarii normelor specifice interne si secretului profesional;
 • date privind modul in care angajatii contribuie la promovarea intereselor societatii
 • identificarea eventualilor angajati care, cu intentie sau involuntar, contribuie la subminarea intereselor societatii.
g) Descoperirea si prevenirea spionajului economic.
 • verificari tehnice, discrete si confidentiale, bazate pe cele mai noi informatii privind procedeele si tehnicile de spionaj economic (identificarea, localizarea si, la cerere, neutralizarea echipamentelor audio-video disimulate amplasate ilegal in spatiul privat al clientului)
2. pentru UNITATI BANCARE SI SOCIETATI DE ASIGURARE

Cu mentiunea ca toate sarcinile expuse la punctul anterior (1) raman valabile, in plus, precizam urmatoarele activitati specifice:
 • obtinerea de informatii, date si documente cu privire la solvabilitatea/seriozitatea solicitantilor de credite bancare, a conditiilor de obtinere a acestora si angajamentelor asumate in relatii cu societati de leasing;
 • identificarea si stabilirea domiciliului/resedintelor unor titulari de contract care s-au dovedit a fi de rea credinta;
 • identificarea locului de custodie unde se afla bunurile mobile in vederea recuperarii sau instituirii sechestrului asigurator/judiciar;
 • identificarea vulnerabilitatilor si, mai ales a persoanleor care faciliteaza scurgeri de date privind secretul financiar-bancar, clauze si/sau conditionari contractuale in domeniu;
 • depistarea autorilor de actiuni ce materializeaza "inginerii financiare" sau operatiuni tehnic-financiare oneroase, cu urmari in detrimentul bancilor ori societatilor de asigurari.
3. pentru COLEGII SI BIROURI DE AVOCATI
 • obtinerea de informatii, date si documente ce se constituie in material probatoriu, ori pot completa pe cel deja existent, in diverse cauze civile sau penale;
 • identificarea de martori, documente si alte elemente cu valoare probatorie sau care contribuie la formarea convingerii intime a justitiabililor angrenati in diverse cauze, ori la o mai eficienta sustinere a demersului partilor implicate;
 • depistarea de subiecti, bunuri, creante, debite ori pasive, ce fac obiectul unor litigii de natura civila ori penala;
 • identificarea unor stari de fapt si elemente aleatoare, a unor intentii, actiuni si inactiuni, intentionate ori involuntare ce afecteaza intregul proiect al infaptuirii justitiei, inclusiv materializarea hotararilor judecatoresti, executarea acestora.
4. pentru PERSOANE FIZICE
 • verificari diverse privind aspecte de ordin personal si familial:
  • conduita si moralitatea publica a unei persoane (investigatii si supravegheri prin observare directa, fotografiere, inregistrare audio-video in spatiul public)
  • fidelitatea viitorilor ori prezentilor sot/sotie, ginere/nora;
  • situatia patrimoniala, sociala si profesionala a celor mentionati anterior;
  • date privind comportamentul extra-familial si extra-scolar al minorilor;
  • informatii, date, documente privind copiii ce urmeaza a fi infiati si familiile ori mediul din care provin;
  • diverse date si informatii solicitate in caz de divort si litigii patrimoniale, ascunderea de bunuri, locul de depozitare al acestora, complici in astfel de actiuni, etc.
 • verificari cu privire la persoane disparute de la domiciliu (care nu sunt in cercetarea politiei), ori declarate "disparute" prin hotarari judecatoresti;
 • identificarea de rude, persoane din cercul intim ori prieteni despre care solicitantul nu mai are cunostinte de mult timp;
 • depistarea persoanelor care, sub anonimat, recurg la amenintari, santaj sau hartuire;
 • obtinerrea de documente sau alte probe privind:
  • filiatia, cand solicitantul nu-si cunoaste parintii;
  • gradul de rudenie, drepturile si obligatiile derivate din calitatea de urmas cu vocatie la masa sucesorala;
  • drepturile si obligatiile sotilor relative la patrimoniul comun, in caz de partaj;
  • deschiderea succesiunii si stingerea obligatiilor catre creditori in situatiile generate de declararea judecatoreasca a mortii ori a disparitiei unei persoane;
  • adjudecarea banilor sau foloaselor necuvenite dintr-un litigiu privind bunuri, imobile sau mobile in care s-a investit in comun;
 • alte activitati care nu contravin legii si nu sunt de competenta exclusiva a organelor din structurile specializate de stat
Sistem Invest Consulting
Cal. Grivitei 212
BucurestiSector 1
021 - 224 05 40
0722 45 99 74
office@investigatii-sis.ro